Lista kandydatów przyjętych do klasy I Szkoły Podstawowej

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Uchwałą nr  8/2023

z dnia 25.01.2023r.

 

Lista kandydatów przyjętych

do klasy I Szkoły Podstawowej  im. por. Tadeusza Janeczko

w Sypniewie na rok szkolny 2023/2024

Na podstawie Art. 131 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz.1082 ze zm.), Zarządzenia nr 16/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2023r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie.

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przyjmuje na rok szkolny 2023/2024 niżej wymienionych kandydatów:

Wykaz przyjętych w porządku alfabetycznym

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1

Becmer Małgorzata

2

Błaszkiewicz Wiktoria

3

Czapowski Emil

4

Dudek Aleksander

5

Gazda Michalina

6

Gądek Szymon

7

Gryńczyk Fabian

8

Jackiewicz Zofia

9

Klimczyk Piotr

10

Kołosowska Alyssa

11

Kotlińska Hanna

12

Kowal Antoni

13

Krupa Natasza

14

Radzymiński Sergiusz

15

Skibiak Róża

16

Szymański Jan

17

Ważyńska Agata

18

 Żak Henryk

 

  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym klasa I Szkoły Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie posiada 7 wolnych miejsc.
  2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 14.04.2023r.

 

 

Bogusława Koczenasz

(podpis Przewodniczącego

Komisji Rekrutacyjnej)