Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego w roku szkolnym 2023/2024

Załącznik nr 1

do Regulaminu pracy Komisji Rekrutacyjnej

wprowadzonego Uchwałą nr  8/2023

z dnia 25.01.2023r.

 

 

Lista kandydatów przyjętych

do oddziału przedszkolnego Szkoły Podstawowej  im. por. Tadeusza Janeczko

w Sypniewie na rok szkolny 2023/2024

 

Na podstawie Art. 131 ustawy z dnia 14.12.2016r. Prawo oświatowe (Dz.U. 2021 poz.1082 ze zm.), Zarządzenia nr 15/2023 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 12 stycznia 2023r.                     w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2023/2024 do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych przy szkole podstawowej prowadzonych przez Gminę i Miasto Jastrowie.

 

Komisja Rekrutacyjna po przeprowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym.

  1. Przyjmuje na rok szkolny 2023/2024 niżej wymienionych kandydatów:

Wykaz przyjętych w porządku alfabetycznym

 

L.p.

Nazwisko i imię dziecka

1

Andrzejewski Wojciech

2

Bagińska Alicja

3

Banasik Marta

4

Becmer Gabriela

5

Bimkiewicz Marcel

6

Bronowicka Zuzanna

7

Brzostek Wojciech

8

Czekała Alicja

9

Czekała Antoni

10

Czerwik Julian

11

Derda Amelia

12

Domańska Nela

13

Dudek Ada

14

Gądek Marcel

15

Golda Mikołaj

16

Golda Nikodem

17

Grabski Hubert

18

Kiernicka Natalia

19

Kiernicki Piotr

20

Kirko Marysia

21

Klasen Julia

22

Koguciuk Hanna

23

Kotarska Hanna

24

Łapucha Agata

25

Łągwa Klara

26

Łągwa Jagna

27

Muc Zuzanna

28

Nadolny Hubert

29

Pawlak Nina

30

Piasecka Nadia

31

Pizoń Natan

32

Sendlerowski Gabriel

33

Soroń Julia

34

Stec Amelia

35

Stupak Lena

36

Styk Hanna

37

Styk Jakub

38

Wasilewska Pola

39

Werner Luiza

40

Wyczyński Igor

41

Zgórecka-Mleczko Amelia

  1. Po zakończonym postępowaniu rekrutacyjnym oddział przedszkolny  przy Szkole Podstawowej im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie posiada 9 wolnych miejsc.
  2. Data podania do publicznej wiadomości listy: 14.03.2023r.