Kalendarz roku szkolnego

Kalendarz roku szkolnego 2022/2023

1.

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

1 września 2022 r. 

 

2.

Zimowa przerwa świąteczna

 

23 - 31 grudnia 2022 r.

 

3.

Ferie zimowe

30 stycznia – 12 lutego 2023 r. -  wielkopolskie  

4.

Wiosenna przerwa świąteczna

 

6 kwietnia – 11 kwietnia 2023 r. 

 

5.

Egzamin ósmoklasisty

23.05.2023 - język polski

24.05.2023r. -matematyka

25.05.2023r. -język angielski

6.

 

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

w szkołach

23 czerwca 2023 r.

7.

Ferie letnie

 

24 czerwca - 31 sierpnia 2023 r.