Podsumowanie akcji PRODUKUJEMY DOBRO

Utworzono dnia 06.06.2024

PODSUMOWANIE charytatywnej akcji SU PRODUKUJEMY DOBRO

Miesiące kwiecień i maj były w naszej szkole czasem, podczas którego poczucie empatii dało wyraz w czynach.  Społeczność szkolna i lokalna zaangażowały się w niesienie pomocy samotnej mamie czwórki chłopców. Wasze gesty dobroci przerosły nasze najśmielsze oczekiwania.

Zadania, które udało nam się zrealizować:

- zbiórka przyborów codziennego użytku,

- zbiórka kosmetyków i środków higienicznych,

- zbiórka odzieży,

- organizacja przez uczniów klasy VII  sklepiku charytatywnego,

- zakup obuwia dla dzieci za środki zebrane w ramach sklepiku charytatywnego,

- zbiórka datków od sponsorów,

- zorganizowanie transportu pozyskanego łóżka piętrowego,

- zakup i transport materacy, pościeli oraz rzeczy zebranych w ramach zbiórki.

Kompetencje kluczowe to niezwykle istotny element podstawy programowej dotyczący uczniów na wszystkich etapach edukacji. Należą do nich kształtowane przez nas kompetencje społeczne
i obywatelskie:

- umiejętność efektywnej pracy w grupie,

- zdolność do empatii,

- świadomość występowania problemów społecznych,

- zarządzanie zadaniami w czasie.

Dla obecnych nastolatków ważne jest doświadczanie, zbieranie wrażeń i przeżyć. Dlatego tak ważne jest angażowanie  młodych ludzi w tego typu akcje charytatywne, podczas których nabywają oni umiejętności i postawy niezbędne do skutecznego i konstruktywnego udziału w życiu społecznym.

Dziękujemy darczyńcom, dzięki którym chłopcy otrzymali łóżko piętrowe oraz niezbędne do niego materace i pościele.

Jesteśmy wdzięczni wszystkim zaangażowanym w akcję PRODUKUJEMY DOBRO rodzicom, uczniom, pracownikom szkoły za to, że zawsze możemy na WAS polegać.

Opiekunki SU:  B. Nowak, D. Wnuk, I. Wojciechowska

Zdjęcia w Galerii