Pracownicy

Pracownicy administracji i obsługi

Administracja:

Agnieszka Bzowska - Kaciełowicz – główna księgowa

mgr Aleksandra Samsel – sekretarz szkoły

Obsługa:

  1. Mariola Czerwińska – woźna
  2. Danuta Rafałowicz – woźna
  3. Barbara Ziółkowska – woźna
  4. Małgorzata Radzymińska – woźna 
  5. Maciej Bartosiak – konserwator, palacz

Oddział przedszkolny:

    1. Teresa Borkowska - intendent, kucharka
    2. Danuta Kamińska - kucharka
    3. Sylwia Popa - woźna
    4. Małgorzata Strzelczyk - woźna