Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Podprojekt: Uczniowskie Laboratoria Informatyczne, głównym celem projektu jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystywania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera.

Adresatami są uczniowie klasy IV-VIII.

W ramach tego podprojektu otrzymaliśmy  następujące wyposażenie:

  1. Laptop Fujitsu Lifebook A357 – szt.1
  2. Tablet Platinum TAB 10 – szt.25
  3. Aparat Cyfrowy SONY DSC-HX350 – szt.1
  4. Zestaw do konstruowania i montażu robotów Lego WeDo 2.0 – szt.2
  5. Zestaw do autonomicznego zasilania robotów Lego WeDo 2.0 – szt.1
  6. Gra do nauki programowania Scottie Go! Edu – szt.4
  7. Zestaw do nauki podstaw programowania, mechatroniki oraz elektroniki  z elementami robotyki – szt.6
  8. Merge Cube -2 szt