LEGO EDUCATION

Gmina i Miasto Jastrowie od roku szkolnego 2021/2022 rozpoczyna w szkołach podstawowych, w klasach I-III  realizację nowego projektu edukacyjnego z wykorzystaniem innowacyjnych systemów nauczania - SYSTEM NAUCZANIA LEGO®.

 Udział w projekcie jest bezpłatny i realizowany będzie w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych – nie będzie wymagał angażowania się na zajęciach popołudniowych.

Nauczyciele podczas realizacji swoich zajęć będą wykorzystywać mobilną pracownię, dzięki czemu realizując założenia podstawy programowej uatrakcyjniać będą zajęcia wykorzystując nowoczesny model nauczania STEAM.

STEAM to edukacyjne podejście do uczenia się, które wykorzystuje naukę, technologię, inżynierię, sztukę, matematykę jako sposób na nakierowanie uczniów w ich poszukiwaniach, dialogach i krytycznym myśleniu. Dzięki temu kształcimy uczniów zdolnych do podejmowania przemyślanego ryzyka, chętnych do uczenia się przez doświadczenie, wytrwałych w rozwiązywaniu problemów, otwartych na współpracę i działających poprzez proces twórczy.

Prawdziwą wartość koncepcji STEM można poznać, gdy zrozumie się sens pracy projektowej. Uczniowie zostają postawieni przed problemem, który muszą rozwiązać na drodze współpracy, dzięki kreatywności, twórczemu myśleniu, łączeniu wątków pozornie ze sobą niezwiązanych i znalezieniu sposobu wprowadzenia rozwiązań w prawdziwym życiu.

Budowania kompetencji STEAM będziemy dokonywać za pomocą zestawów LEGO® Education. Wierzymy, że w każdym dziecku drzemie kreatywność, należy tylko ją rozbudzić. LEGO® Education znalazło sposób na dostarczenie kompleksowych rozwiązań STEAM na każdym etapie nauki. Zestawy LEGO® Education pomagają rozwijać wśród najmłodszych umiejętności myślenia komputacyjnego, czyli znajdowania rozwiązań do skomplikowanych otwartych problemów, ułatwiając im styczność z podstawami programowania na dalszych etapach edukacji.