Program FitSchool

Aktualności

Program FitSchool

Utworzono: 25.04.2024

Program FitSchool skierowany jest do uczniów klas I-III i starszej grupy przedszkolnej

CEL GŁÓWNY

Umacnianie potencjału zdrowia dzieci poprzez zwiększenie poziomu aktywności fizycznej.