Projekt „Klasa Patronacka”

W dniu 10.09.2021r. dyrektor szkoły p. Jacek Szewczyk podpisał  umowę ze Związkiem Międzygminnym PRGOK w Pile dotyczącą objęcia patronatem  przez Związek uczniów klasy I wraz z wychowawczynią w roku szkolnym 2021/2022.

Głównym celem projektu „ Klasy Patronackiej” jest prowadzenie działań z zakresu edukacji ekologicznej, wzbogacanie dzieci w wiedzę  i praktykę dotyczącą prawidłowej gospodarki odpadami i  ich właściwą segregację pozwalającą na powtórne wykorzystanie.

Związek Międzygminny „ Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi” będzie nas wspierał w tych działaniach, służył wsparciem merytorycznym.

Wkrótce na szkolnej stronie ukażą się informacje o działaniach klasy I, która stawia na ekologię.