Psycholog

Godziny pracy psychologa szkolnego

poniedziałek  7:00 - 11:00
czwartek   7:00 - 13:30

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

praca z uczniem:

 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację
  w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniami
 • zajęcia z klasami,
 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym
  z uczniami.

praca z rodzicem/ opiekunem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
 • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb.

 

współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań
  z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.Masz problemy rodzinne.

4.Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

5.Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

6.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.