Psycholog

Godziny pracy psychologa szkolnego

poniedziałek  7:00 - 11:30
czwartek   7:00 - 13:30

Najważniejszym celem pracy psychologa szkolnego jest zapewnienie opieki psychologicznej uczniom oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i nauczycielom.

praca z uczniem:

 • diagnoza trudności emocjonalnych ucznia poprzez obserwację
  w klasie, wywiad z rodzicem lub nauczycielem oraz wykorzystanie technik projekcyjnych,
 • indywidualne zajęcia z uczniami
 • zajęcia z klasami,
 • rozmowy terapeutyczne oraz grupowe zajęcia o charakterze terapeutycznym
  z uczniami.

praca z rodzicem/ opiekunem:

 • indywidualne spotkania z rodzicami o charakterze psychoedukacyjnym,
 • poradnictwo wychowawcze oraz konsultacje rodzinne,
 • udzielanie informacji zwrotnych na temat przebiegu pracy z dzieckiem, ukierunkowywanie oddziaływań rodzicielskich,
 • udzielanie wsparcia zgłaszającym się rodzicom w sytuacjach trudnych, kierowanie do specjalistów w zależności od potrzeb.

 

współpraca z wychowawcami klas, nauczycielami i pedagogiem szkolnym:

 • wywiady na temat funkcjonowania społecznego i emocjonalnego uczniów,
 • konsultacje w celu ustalenia optymalnych sposobów oddziaływań
  z wychowawcami i pedagogiem szkolnym,
 • interwencje wychowawcze,
 • udzielanie wsparcia w sytuacjach trudnych i konfliktowych.

 

Zwróć się do psychologa szkolnego gdy:

1.Czujesz, że nikt Cię nie rozumie, jesteś samotny.

2.Nie potrafisz porozumieć się z nauczycielem.

3.Masz problemy rodzinne.

4.Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.

5.Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.

6.Chciałbyś pomóc innym, nie wiesz w jaki sposób.

 

 

Aktualności, strona 1 z 2

Dodatkowe zajęcia specjalistyczne

Utworzono: 20.03.2022

Zgodnie z rozporządzeniem MENiS Szkoła Podstawowa w Sypniewie realizuje dodatkowe zajęcia specjalistyczne z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zajęcia terapeutyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne oraz logopedyczne  prowadzone są przez pedagoga, psychologa...

Nasza szkoła bierze udział w programie „Aktywna Tablica”

Utworzono: 20.03.2022

Program „Aktywna Tablica 2020-2024” ma na celu rozwój szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych. Dofinansowanie umożliwia wyposażenie szkoły w nowoczesne technologie i pomoce edukacyjne...

Tydzień Profilaktyki

Utworzono: 25.10.2021

Dnia 22 października zakończył się realizowany w naszej szkole z inicjatywy Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jastrowiu  projekt „Tydzień profilaktyki”. Projekt rozpoczął się w zeszłym roku szkolnym, lecz ówczesna sytuacja...

Motywacja - co to jest i po co?

Utworzono: 06.05.2020

...

Interwencja na rzecz dziecka

Utworzono: 06.05.2020

Interwencja na rzecz dziecka krzywdzonego w okresie epidemii – informacja Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę...

Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

Utworzono: 30.03.2020
Jak rozmawiać z dzieckiem o niepokojącej sytuacji związanej z koronawirusem?

ZAŁĄCZNIKI