List Wielkopolskiego Kuratora Oświaty

Utworzono dnia 15.03.2024

Obejmując stanowisko Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, chciałbym zapewnić, że przyjmuję je z poczuciem odpowiedzialności oraz ciężaru zadania, które zostało mi powierzone. Wyrażam jednocześnie nadzieję, że wyzwania, które stoją przede mną, jako kuratorem, a których celem jest przywrócenie oświacie należnego jej miejsca w percepcji zarówno uczniów, rodziców, jak i szerokiego grona społeczeństwa, uda się zrealizować dzięki współpracy, dialogowi, poczuciu wzajemnego szacunku i zrozumienia, budowaniu wspólnoty na rzecz dobra wielkopolskiej oświaty.

W sercu oświaty znajduje się uczeń. Młody człowiek do rozwoju potrzebuje rodziny i dobrej szkoły, czyli nauczycieli, ich troski, wsparcia, mądrego przewodnictwa, wzorców, dzięki którym będzie się rozwijał.

Nie da się tego osiągnąć bez współpracy rodziców, dyrektorów, nauczycieli i tych wszystkich podmiotów, które mają wpływ na szeroko rozumianą oświatę, w tym kuratorium, w którym chciałbym postawić punkt ciężkości na wsparciu, wspomaganiu, a przede wszystkim realnym zmniejszeniu liczby kontroli. Mam świadomość, jak ważne są dla Państwa pozytywne zmiany prowadzące do odbudowania autorytetu nauczyciela i prestiżu tego zawodu.

Od ponad dziesięciu lat jestem związany z oświatą, która nieustannie stwarza możliwości ciągłego rozwoju, uczenia się, wymiany doświadczeń. Stanowi jednak nie tylko moją drogę zawodową, ale również niezmiennie źródło radości z osiągnięć i postępów uczniów oraz zaufania wypływającego ze zbudowanych relacji z drugim człowiekiem.

Dlatego współpraca, odpowiedzialność, otwartość na ludzi, dialog, ukierunkowanie na wsparcie i pomoc, wspomaganie w miejsce kontroli, a przy tym życzliwość i roztropność w działaniu, będą stanowić fundament naszej pracy jako kuratorium oświaty.

Deklarując ze swojej strony powyższe, zwracam się do Państwa z zaproszeniem do wspólnej pracy.

Z wyrazami szacunku
Wielkopolski Kurator Oświaty
Igor Bykowski