NA SKRÓTY

PORTAL LIBRUS https://portal.librus.pl/szkola

SZKOLNY BIP  http://spsypniewo.szkolnybip.pl/

MINISTERSTWO EDUKACJI I NAUKhttps://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka

KURATORIUM OŚWIATY POZNAŃ  https://ko.poznan.pl/

GMINA I MASTO JASTROWIE   http://www.jastrowie.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&submenu=209&menu=209&strona=1&schemat=

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W JASTROWIU https://mgopsjastrowie.opsinfo.pl/

POWIATOWA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA W ZŁOTOWIE  https://www.pppp-zlotow.pl/

Aktualności

Zmiana adresu e-mail PPPP w Złotowie

Utworzono: 20.03.2023

Szanowni Państwo,

informujemy, iż od dnia 21.03.2023 oficjalnym adresami poczty elektronicznej Powiatowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Złotowie są następujące adresy:

1)     sekretariat@pppp-zlotow.pl ( zgłoszenie ucznia/dziecka do poradni ; opinie o sytuacji dydaktycznej i wychowawczej; przeniesienie kart ucznia/dziecka, zapotrzebowania itp.)

2)     dyrektor@pppp-zlotow.pl

3)     ksiegowosc@pppp-zlotow.pl

4)     kadry@pppp-zlotow.pl

Prosimy o dokonanie aktualizacji w swoich systemach informatycznych i kierowanie bieżącej korespondencji na adres w/w adresy.

Jednocześnie informujemy, iż od dnia 21.03.2023 adres: pppzlotow@interia.p oraz joannapachucpppp@wp.pl są NIEAKTYWNE.

Adres siedziby oraz numery telefonów pozostają bez zmian.