PROGRAMY I PROJEKTY

Programy i projekty  realizowane w Szkole Podstawowej

 im. por. Tadeusza Janeczko w Sypniewie:

Progam FitSchool

Projekt - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2030

Laboratoria Przyszłości

Program Aktywna Tablica

Projekt - Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020

Projekt Digital Kids –Zaprogramuj misję na Marsa ! NUTS3 – pilski

Program Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie

 

Program Szkolny Klub Sportowy

Projekt ekologiczny „Edukacja ekologiczna mieszkańców gmin ZM PRGOK poprzez realizację kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz wyposażenie publicznych placówek dydaktycznych w środki techniczne ułatwiające segregację odpadów u źródła”

Program dla szkół realizowany przy współpracy z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa

Projekt „Klasa Patronacka”