Wspieramy szkoły na terenie Gminy Jastrowie

Głównym celem programu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina i Miasto Jastrowie. W ramach tego programu prowadzone są zajęcia: kółko zainteresowań z przyrody, matematyki, języka angielskiego, języka niemieckiego, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, zajęcia logopedyczne. Otrzymano pomoce dydaktyczne do prowadzenia tych zajęć.

Adresatami są uczniowie klas I-VIII szkoły podstawowej.